O společnosti

Jsme zkušení odborníci, kteří svou práci vykonávají více jak  dvacet let.

Naším cílem je pracovat svědomitě, kvalitně a v krátkých dodacích lhůtách.

Máme pevné zázemí v podobě technického  vybavení (auta, stroje, nástroje, vlastní dílenské prostory), kvalifikovaných zaměstnanců (vzdělávání odpovídá naší práci, jsme pravidelně proškolování a zvyšujeme si kvalifikaci) a skvělých rodin, které  nám umožňují pracovat i v době, kdy jiní odpočívají.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Vedení společnosti

 

***************************************************************************************
UPOZORNĚNÍ   -    Havarijní službu NEPROVÁDÍME

Vážení zákazníci,
k 31.12.2017 jsme ukončili definitivně (po 8 letech) poskytování 24 HODINOVÉ HAVARIJNÍ SLUŽBY.


Na jednání všech  společníků firmy jsme realisticky zhodnotili své možnosti a konstatovali jsme, že z kapacitních a personálních důvodů nejsme  tuto službu nadále schopni zajišťovat ke spokojenosti naší i našich smluvních partnerů.

Ukončení všech dosavadních SOD bylo provedeno písemnou formou v souladu s uzavřenými SOD (bod 8. Ostatní a závěrečná ustanovení) a všem smluvním partnerům byly v září 2017 odeslány výpovědi (dopis prostřednictvím České pošty).

Dovolujeme si Vás informovat, že V BUDOUCNU NEUVAŽUJEME O ZNOVUZAVEDENÍ TÉTO SLUŽBY DO NAŠEHO PORTFOLIA. Nadále však budeme poskytovat běžné práce na zakázku v oboru voda, odpady, plyn, zámečnické práce.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň.
Vedení společnosti