Reference

Bekaert Petrovice s.r.o., Petrovice u Karviné

 • Servis a opravy plynových infrazářičů na vyhřívání výrobních hal.
 • Servis a opravy kotelen a plynové stanice.
 • Výroba a montáže zámečnických konstrukcí, opravy a úpravy rozvodů vody, emulze, plynu.
 • Zhotovení výkresové výkresové dokumentace.
 • Značení bezpečnostních čar na halách.

HOFR správa nemovitostí s.r.o. Ostrava  /  ISA CONSULT s.r.o. pracoviště Karviná  /  BYTASEN, s.r.o. pobočka Karviná  /  SBD DRUBYD Karviná ... bezmála ve 158 bytových družstvech a společenství zajiš´tujeme:

 • 24 hodinová havarijní služba - voda, odpady, plyn (smlouva o dílo)
 • Následné odstranění poruch a zajištění drobných oprav  (smlouva o dílo i mimo smlouvu)
 • Kompletní výměna (opravy) ležatých rozvodu SV a TUV včetně izolace potrubí.
 • Kompletní výměna (opravy) stoupacích rozvodů SV, TUV a cirkulace TUV včetně izolace potrubí.
 • Kompletní výměna (opravy) rozvodu hydrantové vody.
 • Kompletní výměna (opravy) odpadů v klasickém provedení i v provedení odhlučněném.
 • Kompletní výměna (opravy) plynových rozvodů včetně nátěrů.
 • Výměny radiátorů, termostatických ventilů, vypouštěcích i odvzdušňovacích ventilů.
 • Výroba a montáž okenních mříží proti hlodavcům i proti zlodějům. Výroba a montáž mříží do sklepů, sjezdy pro kočárky a podobné konstrukce.
 • Rekonstrukce jednacích místností i úklidových místností.
 • Zajištění potřebných revizí a zkoušek pro vodu, plyn, topný rozvod.
 • Plombování vodoměrů.
 • Dodání a montáže ZTI včetně rekonstrukce koupelen a WC i pro imobilní občany.
 • Úklid společných prostor v domech.

FM LOGISTIC  - společnost poskytující logistické služby pro Evropu a Asii

FM LOGISTIC Sereď, Slovensko

 • dodávka a montáž  potrubního rozvodu vody pro zvlhčovací jednotky
 • dodávka a montáž ZTI

FM LOGISTIC Tuchoměřice, Česká republika

 • dodávka a montáž potrubního rozvodu vody pro topení a chlazení
 • dodávka a montáž úpravny vody pro kotelny
 • dodávky a montáž ZTI
 • zajištění mikrobiologických rozborů vody
 • dodání a montáž potrubního rozvodu plynu pro kotelny, vyvedení na střechu haly, ukotvení proti prohybu, nátěr

Integrované výjezdní centrum, Ostrava-Poruba (tzv. 112)

 • Kompletní dodávka a montáž zdravotechniky (ZTI).
 • Oplocení areálu.
 • Výroba a montáž šaten.

Magistrát města Havířov, odbor školství (MŠ a ZŠ)  /  MŠ a ZŠ v Karviné, Ostravě, Dětmarovicích, Městě Albrechticích  /  Gymnázium a SOŠ Orlová  /  Obchodní akademie Orlová, p.o. a mnoho dalších vzdělávacích zařízení

 • Kompletní i částečné rekonstrukce umýváren a šaten.
 • Kompletní výroba a montáž šatních kójí i částečné opravy.
 • Oprava oplocení areálů školských pozemků i sportovišť.
 • Kompletní rekonstrukce rozvodů tepla, vody a plynu.
 • Montáže bojlerů na ohřev vody a servis kotelen.
 • Výměny termoregulačních ventilů (specializace na značku Haimeier, Danfos).
 • Zastřešování venkovních schodišť a prostorů mezi pavilony.
 • Výroba a montáž moříží do okem pro ochranu majetku před zloději i před poškozením žáky. fotogalerie

Obec Dětmarovice

 • Opravy i kompletní výměny rozvodů plynu, vody v budovách ve správě obce Dětmarovice.

Baumann Springs s.r.o., Karviná

 • Opravy odpadů v sociálních zařízeních.
 • Značení bezpečnostních čar na výrobních halách.

OKIN GROUP, a.s., Praha 1

 • zajištění údržby v areálu fy Gates Hydraulics s.r.o. Karviná

SMVaK Ostrava

 • rekonstrukce topného rozvodu v budově ve vlastní správě

Mayr-Melnhof Holz Paskov s. r. o., Staříč

 • Kompletní rozvod zavlažovacího řádu

FiatCentrum NORDEX CZ, a. s. , Český Těšín

 • Instalaterské práce

Stant Manufacturing s.r.o. Karviná

 • Servis a oprava plynových infrazářičů a HUP

H.E.K. Oknoplast s.r.o., Jablunkov

 • výroba a montáž okenních mříží proti hlodavcům v rámci revitalizace bytových domů v Havířově, Bohumíně a Karviné

Nový domov p.o., Karviná

 • výroba a montáže zámečnických prvků
 • opravy rozvodů vody, plynu a odpadů
 • rekonstrukce přívodu vody do technologických místností objektů

Tesco Třebovice

 • Rozvod studené vody

Dětský domov SRDCE, Karviná-Fryštát

 • rekonstrukce 6ti koupelen
 • výměna regulačních ventilů
 • oprava oplocení a pokládání zámkové dlažby

Rodinné domy a byty v Karviné, Dětmarovicích, Dolní Lomné, Stonavě, Datyni, Petrovicích u Karviné a dalších oblastech

NOVOSTAVBY:

 • Zavedení kompletních rozvodů vody, plynu, odpadů, topného systému.
 • Montáže kotlů, tepelných čerpadel.
 • Lití anhydritové podlahy.
 • Podlahové vytápění.
 • Instalace ZTI i pro imobilní občany.
 • Instalace topného systému.
 • Dodání veškerých potřebných zkoušek a protokolů                                                                   a mnoho dalších prací

STARŠÍ ZÁSTAVBA:

 • Opravy a výměny rozvodů vody, plynu, odpadů.
 • Montáže kotlů a tepelných čerpadel.
 • Rekonstrukce koupelen a WC, instalace ZTI.
 • Výměny radiátorů, termostatických hlavic.
 • Plombování vodoměrů.
 • Rekonstrukce interiérů                                                                                                         a mnoho dalších prací